Účtovná závierka za rok 2012

Konsolidovana uctovna zavierka za rok 2012
Individualna vyrocna sprava za rok 2012
Konsolidovana vyrocna sprava za rok 2012
Auditorska sprava k individualnej uctovnej zavierke za rok 2012
Auditorska sprava ku konsolidovanej uctovnej zavierke za rok 2012
Individualna uctovna zavierka 2012, vykaz cash-flow
Individualna uctovna zavierka 2012, poznamky
Individualna uctovna zavierka 2012, Suvaha
Individualna uctovna zavierka 2012, Vykaz ziskov a strat
Vyhlasenie zodpovednych osob