Predstavenstvo

Ing. Igor Rattaj – predseda predstavenstva

2022 – trvá 360 real facilities s.r.o.
2010 – 2021 GARFIN HOLDING, a.s.
2001 – 2010 J&T Finance Group, a.s.
1998 – 2001 J & T BANKA, a.s.
1996 – 1998 J & T SECURITIES (CZECH REPUBLIC), a.s.
1994 – 1996 VÚB Invest i.s. a.s.

Vzdelanie: Slovenská technická univerzita, elektrotechnická fakulta

Mgr. Miloslav Hrehorčák – člen predstavenstva

2011 – trvá Advokátska kancelária RELEVANS s.r.o.
2006 – 2011 J&T BANKA, a.s., pobočka zahraničnej banky
2004 – 2006 J&T FINANCE GROUP, a.s.
2001 – 2004 Advokátska kancelária JUDr. Ján Klimek

Vzdelanie: Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, študijný odbor Právo

Ing. Zuzana Ištvánfiová – člen predstavenstva

2022 – trvá Tatry mountain resorts, a.s.
2016 – 2022 GARFIN HOLDING, a.s.
2009 – 2016 J&T Finance Group
2004 – 2009 Tatra banka, a.s.

Vzdelanie: Ekonomická univerzita v Bratislave, fakulta podnikového manažmentu

Dozorná rada

Ing. Barbora Krajčovičová, PhD.

2017 – trvá GARFIN HOLDING, a.s.
2011 – 2016 Infra Services, a.s.
2009 – 2010 ID Lufttechnik and Anlagebau AG, o.z.
2008 – 2009 MOTA-ENGIL Slovakia, a.s.
2002 – 2006 STATIKA SH, s.r.o.

Vzdelanie: Slovenská technická univerzita, Stavebná fakulta

PhDr. Jozef Duch

1996 – trvá SZČO v oblasti finančného poradenstva
1991 – trvá invalidný dôchodca
1985 – 1991 Vlastivedné múzeum v Spišskej Novej Vsi

Vzdelanie: Filozofická fakulta UK v Bratislave

Ing. Aurel Zrubec

2006 – 2008 Jasná Nízke Tatry, a.s.
1985 – 2002 logistika (systém CO SR, námorná plavba)
1980 – 1984 VŠ TTZ Žilina – odborný asistent
1977 – 1979 MTZ, logistika

Vzdelanie: VAAZ Brno, ekonomicko – organizátorská fakulta

Ing. Jozef Hodek

2009 – trvá Tatry mountain resort a.s. (člen predstavenstva)
2007 – trvá Tatry mountain resort a.s. (finančný riaditeľ)
2006 – 2007 Pricewaterhouse Cooper Slovensko

Vzdelanie: Ekonomická univerzita v Bratislave, fakulta hospodárskej informatiky