Sídlo spoločnosti

  GARFIN HOLDING, a.s.
  Dvořákovo nábrežie 8
  Bratislava 811 02

  IČO: 31400434
  DIČ: 2020354864
  IČ DPH: SK2020354864
  Spoločnosť je registrovaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sa, vložka č. 893/B