Spoločnosť GARFIN HOLDING, a.s. vlastní obchodný podiel v spoločnostiach

PROBUILDING s.r.o. v likvidácií

Spoločnosť je od roku 2011 franchisingovým partnerom kaviarenského konceptu COFFEESHOP COMPANY v Bratislave a prevádzkuje sieť kaviarní pod touto značkou.

S účinnosťou k 10.06.2020 vstúpila spoločnosť PROBUILDING s.r.o. do likvidácie, a to na základe rozhodnutia jediného spoločníka zo dňa 10.06.2020 o zrušení spoločnosti a jej vstupe do likvidácie. Táto skutočnosť bola v obchodnom registri zapísaná dňa 02.07.2020.

Uvedeným rozhodnutím jediného spoločníka bol zároveň vymenovaný likvidátor, ktorým je AK Kovár a partneri s. r. o., so sídlom Vajnorská 8/A, Bratislava – mestská časť Nové Mesto 831 04, IČO: 50 971 662, ktorý bude vykonávať likvidáciu spoločnosti PROBUILDING s.r.o. a na ktorého prešla s účinnosťou k 10.06.2020 pôsobnosť štatutárneho orgánu spoločnosti PROBUILDING s.r.o. v zmysle zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, v znení neskorších predpisov.

COFFEESHOP operated by PROBUILDING, s.r.o.
www.coffeeshopcompany.sk


KOLIFAKTOR s.r.o.

Spoločnosť vlastniaca pozemky na území mesta Prešov a Michalovce


G1 INVESTMENT LIMITED

Spoločnosť registrovaná na Cypre, ktorá slúžila ku konsolidácií majetkových podielov celej skupiny.