Zrušenie mimoriadneho valného zhromaždenia

Predstavenstvo akciovej spoločnosti GARFIN HOLDING, a.s., so sídlom: Dvořákovo nábrežie 8, 811 02 Bratislava, IČO: 31 400 434, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 893/B ruší mimoriadne valné zhromaždenie spoločnosti, ktoré sa malo konať dňa 27.03.2020 o 11.00 hod. v Hoteli BRATISLAVA, sála F2, na adrese Seberíniho 9, 821 03 Bratislava.

Dôvodom zrušenia je rozhodnutie Úradu verejného zdravotníctva SR o nariadení opatrenia na predchádzanie vzniku a šírenia prenosného ochorenia COVID- 19.