Predaj spoločnosti Live Production Group Scandinavia AB

Dňa 1.októbra 2019 bol ukončený predaj spoločnosti Live Production Group Scandinavia AB z portfólia spoločnosti GARFIN HOLDING, a.s. Predaj bol odsúhlasený predstavenstvom spoločnosti GARFIN HOLDING, a.s. na zasadnutí konanom dňa 5.novembra 2018. Spoločnosť Live Production Group Scandinavia AB je spoločnosť registrovaná vo Švédsku zaoberajúca sa prenájmom ozvučovacej a osvetľovacej techniky, v portfóliu spoločnosti GARFIN HOLDING, a.s. bola od roku 2017.