Dňa 14.08.2018 Obchodný register Okresného súdu Bratislava I vykonal zápis zmeny obchodného mena spoločnosti GARFIN HOLDING, a.s., so sídlom: Dvořákovo nábrežie 8, 811 02 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 31 400 434, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 893/B (ďalej len „spoločnosť“):

pôvodný názov spoločnosti: 1. garantovaná a.s.
nový názov spoločnosti: GARFIN HOLDING, a.s.

Podrobnosti zmeny nájdete na tomto odkaze.

1. Oznámenie o transakciách manažérov
2. Oznámenie o transakciách manažérov
3. Oznámenie o transakciách manažérov
4. Oznámenie o transakciách manažérov
5. Oznámenie o transakciách manažérov
6. Oznámenie o transakciách manažérov
7. Oznámenie o transakciách manažérov
8. Oznámenie o transakciách manažérov
9. Oznámenie o transakciách manažérov
Oznámenie o transakciách manažérov_19.08.2021_ISIN SK1120005824
Oznámenie o transakciách manažérov_19.08.2021_ISIN SK1120005832
Oznámenie o transakciách manažérov_31.08.2021_ISIN SK1120005832
Oznámenie o transakciách manažérov_30.09.2021_ISIN SK1120005832
Oznámenie o transakciách manažérov_08.12.2021_ISIN SK1120005832
Oznámenie o transakciách manažérov_02.03.2022_ISIN SK1120005832
Oznámenie o transakciách manažérov_07.03.2022_ISIN SK1120005832
Oznámenie o transakciách manažérov_09.03.2022_ISIN SK1120005824
Oznámenie o transakciách manažérov_09.03.2022_ISIN SK1120005832
Oznámenie o transakciách manažérov_18.03.2022_ISIN SK1120005824
Oznámenie o transakciách manažérov_18.03.2022_ISIN SK1120005832
Oznámenie o transakciách manažérov_29.03.2022_ISIN SK1120005832
Oznámenie o transakciách manažérov_17.06.2022_ISIN SK1120005832
Oznámenie transakciách manažérov_21.10.2022_ISIN SK1120005832_kúpa
Oznámenie transakciách manažérov_21.10.2022_ISIN SK1120005832_predaj_01
Oznámenie transakciách manažérov_21.10.2022_ISIN SK1120005832_predaj_02
Oznámenie transakciách manažérov_24.10.2022_ISIN SK1120005824_kúpa
Oznámenie transakciách manažérov_24.10.2022_ISIN SK1120005824_predaj
Oznámenie transakciách manažérov_31.10.2022_ISIN SK1120005832
Oznámenie transakciách manažérov_03.11.2022_ISIN SK1120005824
Oznámenie transakciách manažérov_03.11.2022_ISIN SK1120005832
Oznámenie transakciách manažérov_03.11.2022_ISIN SK1120009461