Akcionárska štruktúra GARFIN HOLDING, a.s.

Igor Rattaj 28,33%
Tatiana Kondelová 8,92%
MODŘANY Power, a.s. 6,90%
Peter Petrička 5,65%
Zuzana Ištvánfiová 5,11%
Akcionári s podielom pod 5% 45,09%