Akcionárska štruktúra GARFIN HOLDING, a.s.

NEEVAS INVESTMENT LIMITED 21,30%
Anton Chladný 14,26%
Roman Kudláček 11,27%
Peter Petrička 7,88%
HOBACOR a.s. 6,24%
Akcionári s podielom pod 5% 39,05%