Akcionárska štruktúra GARFIN HOLDING, a.s.

Igor Rattaj 28,13%
Anton Chladný 13,93%
Peter Petrička 7,88%
Zuzana Ištvánfiová 7,52%
Akcionári s podielom pod 5% 42,54%