Akcionárska štruktúra GARFIN HOLDING, a.s.

NEEVAS INVESTMENT LIMITED 21,30%
HOBACOR a.s. 18,71%
Anton Chladný 14,26%
Roman Kudláček 11,27%
Akcionári s podielom pod 5% 34,46%