Akcionárska štruktúra GARFIN HOLDING, a.s.

NEEVAS INVESTMENT LIMITED 21,30%
Anton Chladný 13,93%
Igor Rattaj 11,76%
Peter Petrička 7,88%
HOBACOR a.s. 6,24%
Akcionári s podielom pod 5% 38,89%