Akcionárska štruktúra GARFIN HOLDING, a.s.

Igor Rattaj 28,13%
Tatiana Kondelová 8,92%
Peter Petrička 7,88%
Zuzana Ištvánfiová 7,52%
Akcionári s podielom pod 5% 47,55%