Pozvánka na riadne valné zhromaždenie 30.6.2020

Oznámenie o zvolaní riadneho valného zhromaždenia 30.6.2020

Korešpondečný hlasovací lístok

Pravidlá korešpondenčného hlasovania

Pravidlá odmeňovania spoločnosti GARFIN HOLDING, a.s.

Návrh zmluvy o výkone funkcie dozornej rady_Ing. Aurel Zrubec

Návrh zmluvy o výkone funkcie dozornej rady_Ing. Barbora Krajčovičová, PhD.

Návrh zmluvy o výkone funkcie dozornej rady_Ing. Jozef Hodek

Návrh zmluvy o výkone funkcie dozornej rady_PhDr. Jozef Duch